Ako udržiavať naše oceľové konštrukcie?

  1. Kupujúci je povinný bezodkladne odstrániť ochrannú fóliu z konštrukcie. 
  2. Kupujúci má okamžite po inštalácii ukotviť konštrukciu do zeme a zabetónovať prah, aby ju chránil pred posunutím alebo odtrhnutím od zeme počas silného vetra. 
  3. Kupujúci je povinný naniesť na konštrukciu vrchný náter a zabezpečiť tak zvary a skrutky. Náter konštrukcie ochráni tieto časti pred koróziou. 
  4. Pánty by sa mali aspoň 3-krát ročne zabezpečiť strojovým mazivom. 
  5. Strecha stavby musí byť v zime očistená od snehu vhodným náradím, aby nedošlo k poškodeniu strešného plášťa. Pri odstraňovaní snehu zo strechy sa musia používať pracovné metódy, zariadenia a nástroje, aby sa predišlo nehodám. 
  6. Na čistenie konštrukcie použite vlažnú vodu s malým množstvom neagresívneho čistiaceho prostriedku a potom ju vytrite do sucha mäkkou handričkou.