Podmienky nákupu

  • Pri platbe v hotovosti by ste mali zaplatiť 100% čiastky pri prijatí tovaru (tj. V deň dopravy).
  • Je nutné mať pripravené základy pre usadenie konštrukcie. Ako na prípravu podkladu?
  • Aktuálne termíny realizácie sú približne 14-60 pracovných dní.
  • V dôsledku rozšírenia koronavírusu v Európe sa môžu termíny na prepravu a montáž oceľových konštrukcií predĺžiť. Prosíme o trpezlivosť a buďte prosím obozretní. Nezabudnite zostať doma na čas ohrozenia.

Zákazník je povinný samostatne pripraviť technickú dokumentáciu a získať stavebné povolenie na objednanú oceľovú konštrukciu.

Potvrdenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho (spoločnosť BLACH-TRANS) prebieha telefonicky,alebo e-mailom zo strany konzultanta spoločnosti.”

Od 25. května 2018 se používá nařízení Evropského parlamentu a Rady UE 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a rušení, směrnice 95/46 / ES (RODO). V souladu platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným Nařízením, s cílem zajistit řádnou ochranu osobních údajů musí se osobě, které se osobní údaje dotýkají nejdříve poskytnout informace o zpracování jejích osobních údajů, jak je uvedeno v článku 13 nebo 14 RODO v závislosti od toho, zda byly získány přímo od dotčené osoby nebo z jiných zdrojů.

Nezapomeňte, že:
– poskytování osobních údajů je dobrovolné,
– máte právo kdykoliv na přístup k obsahu svých osobních údajů, na jejich opravu a jejich stažení,
– Vaše osobní údaje nebudou prodávány žádnému subjektu,
– osobní údaje nepoužíváme pro jiné účely, než na ty které jsoustanoveny zákonem
– Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém je to nutné, a staráme se o jejich bezpečnost.

Informační povinnosti podle článku 13 RODO

Administrátor nebo subjekt rozhodující o tom, jak se vaše údaje budou používat, je Blach-Trans Paweł Sroka 32-741 Tarnawa 4

Odkud jsme získali vaše osobní údaje?

Obdrželi jsme je od vás při zadávání poptávky /dotazy na webové stránce ocelovekonstrukce.biz

Jaké jsou účel a právní základ zpracování vašich osobních údajů:
– umožnění poskytování služeb elektronickou cestou a využívání webové stránky www.ocelovekonstrukce.biz
– vyřizování žádostí které nám byly odeslány;
– veškerou korespondenci, dotazy, žádosti a další záležitosti vyplývající z povahy našeho podnikání.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro níže uvedené účely na základě oprávněného zájmu, kterým je

vybavení vašich požadavků, dotazů které byly vyslány do našeho zákaznického servisu;
– ukládání dat za účelem archivace a zajištění odpovědnosti (prokazující splnění našich zákonných povinností, které vynikají z právních předpisů).

Pokud to vyžadují zákony, můžeme od vás požadovat další údaje které
jsou potřebné například z daňových a účetních důvodů.

Zpracování vašich osobních údajů závisí na účelu zpracování údajů.
Doba, po kterou se uchovávají osobní údaje, se vypočítá na základě těchto kritérií:

  • právní předpisy, na základě kterých můžeme zpracovávat údaje za určité časové období (např. Zákon o účetnictví);
  • lhůta potřebná na ochranu zájmů provozovatele;{administrátora}
  • období, na které byl udělen souhlas.