stavebni povoleni pro plechovou garaz - Stavebné povolenie pre plechovú garáž
Poradce pro zákazníka

Stavebné povolenie pre plechovú garáž

Je potrebné stavebné povolenie na plechovú garáž?
To je jedna z častých otázok, s ktorou sa stretávame. Ako to teda je? Všetko súvisí s tým, aký typ garáže máte v pláne nechať si postaviť.

Stavebný zákon hovorí..

“Stavba do 25 m2 zastavanej plochy a do 5 m výšky s jedným nadzemným podlažím, podpivničená najviac do hĺbky 3 m na pozemku rodinného domu,alebo stavby pre rodinnú rekreáciu, ktorá súvisí alebo podmieňuje bývanie alebo rodinnú rekreáciu, neslúži na výrobu alebo skladovanie horľavých látok alebo výbušnín, nejedná sa o úložisko rádioaktívnych odpadov obsahujúce výlučne prírodné rádionuklidy alebo jadrové zariadenie, alebo stavbu pre podnikateľskú činnosť, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, je umiestňované v odstupné vzdialenosti od hraníc pozemkov najmenej 2 m, plocha časti pozemku schopného vsakovať dažďovej vody po jej umiestnení bude najmenej 50% z celkovej plochy pozemku rodinného domu alebo stavby pre rodinnú rekreáciu,”

Viac sa dočítate pod § 79 v Zákonu č. 183/2006 Zb..

V § 103 je potom ešte uvedené:

“(1) Stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu nevyžadujú

a) stavebné projekty uvedené v § 79 ods. 2, “

Inými slovami to znamená, že ak je garáž nepodpivničená, má max. 5 m na výšku, zmestí sa do 25 m2 zastavanej plochy, neslúži k výrobe či skladovanie horľavých látok, výbušnín, rádioaktívnych odpadov a je umiestnená na pozemku rodinného domu min. 2 m od hraníc pozemkov, nie je potrebné stavebné povolenie, ani ohlásenie stavby.

Menšie garáže vyžadujú územný súhlas

Pri garážach menších rozmerov je potrebný takzvaný územný súhlas. Ide o jednoduchú variantu stavebného povolenia. Viac k územnému súhlasu nájdete pod § 96..

Stavebné povolenie je nutné u väčších variantov

Ak plánujete postaviť garáž, ktorá je väčšia ako 25 m2 zastavanej plochy, potom v tomto prípade budete potrebovať ako stavebné povolenie na garáž, tak aj rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré je označované ako územné rozhodnutie.

Ak už máte v pláne stavať akúkoľvek garáž, pre istotu odporúčame pred nákupom a realizáciou garáže zájsť osobne na stavebný úrad a spýtať sa na váš konkrétny prípad, či bude potrebné nejaké ohlásenie alebo stavebné povolenie.

Vyberte si z našej ponuky plechových garáží